Tanecbook

premiéra: 28.10.2012 Nová scéna Národního divadla v Praze
obnovená premiéra:
29. 5. 2023 Divadlo Na Fidlovačce

Taneční představení Tanecbook je „celovečerní“ představení o virtuální realitě, nereálných vztazích a problémech současné internetové společnosti, které se skládá z pěti příběhů na velice atraktivní a aktuální téma. Mladí lidé procházejí hledáním své vlastní identity, smyslu života, formují se, dospívají, hledají své místo. Tanecbook představuje problémy související s moderním fenoménem sociálních sítí a prostřednictvím tanečně ztvárněných lidských příběhů komunikuje s divákem. Z diváckých ohlasů je patrné, že se tvůrcům i tanečníkům podařilo prostřednictvím nonverbálního sdělení předat mnoho zážitků a emocí, včetně jasného morálního poselství. Zároveň divákovi nabídlo netypický audiovizuální zážitek ztvárnění moderním tancem v choreografii úspěšné choreografky a rodačky z Pardubického kraje – Majky Piskořové Veselé DiS, která je zároveň uměleckou vedoucí souborů Pop Balet a Taneční školy InDance.

Představení vzniklo na popud školních pedagogů, kteří se s rozšířením internetu a sociálních sítí mezi dětmi začali potýkat s problémy, které dosud neznali. Proto, aby mohli s dětmi o tématech vzniklých tímto fenoménem mluvit, potřebují nové, neotřelé nástroje. Tímto se stalo představení Tanecbook, které spolu s poselstvím estetickým nese i to společenské. Kombinací s audiovizuálním zážitkem se preventivní sdělením stává uchopitelným a zapamatovatelným jak pro děti, tak pro mládež.

Pro koho představení je

Je primárně určeno pedagogům a jejich žákům na základních a středních školách, aby mohli společně zpracovat téma virtuálního světa na internetu a jeho nástrah. Je z praxe vyzkoušené, že na představení dobře reagují i menší děti již od 3. třídy ZŠ. Představení je tedy pro žáky a studenty od 3. tříd ZŠ, pro studenty SŠ a jejich pedagogy.

Pro pedagogy a jejich práci

Pro hlubší práci nad tématem byly vytvořeny pracovní listy, které mohou pedagogové použít před představením, tak i po představením. Materiály připraví děti na to, že představení bude taneční, což je pro mnohé z nich nepředstavitelné. Také téma internetového světa má mnoho témat, které může pedagog s dětmi ještě v rozhovoru zpracovat a rozvést po představení, kdy jsou dojmy ještě čerstvé.